';
Preloader logo

GWARANCJA

Zastanawialiście się Państwo nad gwarancją i możliwością jej wyegzekwowania w przypadku budownictwa tradycyjnego? Owszem wiele etapów budowy tradycyjnej powinno podlegać gwarancji, ponadto umowy sporządzane z wykonawcami często uwzględniają punkt pt. „Gwarancja”, jednakże możliwości „obejścia” gwarancji jest tak wiele (wady projektowe, urodzimianie gruntu/osiadanie budynku, przerzucanie winy na wykonawców poprzednich etapów itp.), że niezwykle często okazuje się iż istnieje ryzyko straty Państwa czasu i ponownego poniesienia kosztów, tym razem związanych z naprawą obiektu.

Wybierając obiekty modułowe Mobile Development otrzymujecie Państwo spokój i pewność, że ta gwarancja ma pokrycie w procesie wewnętrznej kontroli jakości. W przypadku powstania usterek ponownie liczy się czas, dlatego od momentu zgłoszenia do momentu naprawy usterek mija nie więcej jak 14 dni kalendarzowych.